★Thành lập năm 1970, University of Rennes (UR1) là một trong 12 trường đại học công lập đa ngành chính của Pháp.

★Top 151-200th các trường đại học trẻ trên thế giới 2020 (Young University Rankings)

★Top 51-75th các trường đại học tại châu Âu về giảng dạy 2019 (European Teaching Rankings).

★Top 200th các trường Đại học tốt nhất Châu Âu 2021 (US News: Best Global Universities).

★Top 500th các trường đại học tốt nhất thế giới 2021 (CWUR Center for World University Rankings).

★Top 500th các trường đào tạo tốt nhất trong lĩnh vực Kinh tế 2022 (QS World University Rankings).

★Năm 2022, tiếp tục được Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Pháp trao tặng danh hiệu “Bienvenue en France” (Chào mừng đến Pháp) cho chất lượng xuất sắc của các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế.

★94% sinh viên có được công việc phù hợp trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp (Professional Integration Survey, 2018)

★Thành phố Rennes thuộc Top 3 thành phố tốt nhất dành cho sinh viên sinh tại Pháp (Xếp hạng của tạp chí uy tín L’étudiant)

viVI