Điều kiện học thuật: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Điều kiện Tiếng Anh: IELTS 5.5 (hoặc tương đương)
  • Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào: Sinh viên cần tham gia các lớp bổ sung ngoại ngữ trước khi tham gia Chương trình chính thức”.
Phương thức xét tuyển:
  • Xét tuyển quá trình học tập dựa trên học bạ (điểm trung bình toàn khoá hoặc điểm trung bình tổ hợp 3 môn: Toán-Lý-Hóa,Toán-Lý-Anh, Toán-Hóa-Anh, Toán-Văn-Anh). Điểm trung bình 3 môn xét tuyển trên 7.0. Nếu đã có chứng chỉ IELTS sẽ quy đổi điểm tiếng anh từ 8.0-10 điểm theo kết quả IELTS
  • Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

viVI