Chương trình Master Trader Program

Đây là chương trình thực nghiệm giao dịch chứng khoán thực chiến dành riêng cho các bạn sinh viên chương trình Tài chính ứng dụng Rennes. Vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ để được hướng dẫn tạo tài khoản và tham gia chương trình.

“Price is what you pay. Value is what you get.”  – Warren Buffet

viVI