Đơn đăng ký xét tuyển (☛ Tại Đây)
Phương thức xét tuyển:
  • Học bạ THPT
  • Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (nếu lựa chọn phương thức xét tuyển này)
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có)
  • Giấy CMND hoặc Căn cước công dân
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
  • Chương trình nhận hồ sơ từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm
  • Các bạn chưa có chứng chỉ tiếng Anh nhưng muốn tham gia chương trình cũng nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

viVI