Chương trình chi tiết

★Năm 1 và 2: Sinh viên học tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) do các giảng viên UEH và Rennes giảng dạy

☛ Các môn học năm 1 & 2:

☛Xem syllabus các môn học

★Năm 3: Sinh viên được lựa chọn tiếp tục học tại UEH hoặc chuyển tiếp đến Đại học Rennes
(*) Điều kiện chuyển tiếp: Dựa trên đánh giá kết quả học tập 2 năm đầu với điều kiện tối thiểu tất cả các môn học đạt từ 5/10 và đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 (tất cả các kỹ năng đạt từ 5.5) hoặc tương đương.

☛ Các môn học năm 3

☛Xem syllabus các môn học


viVI