Danh mục Uncategorized

Điều kiện tuyển sinh

★Điều kiện học thuật: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương ★Điều kiện Tiếng Anh: IELTS 5.5 (hoặc tương đương) ★Phương thức xét tuyển:

viVI