Sinh viên khóa 1 (2022)

Nguyễn Phúc Đăng Huy

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Lê Chí Quang

THPT Chuyên ĐH Vinh

Vibert Axel

Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras

Đào Phước Nghi Lâm

THPT Marie Curie

Trần Duy Anh

Quốc học Quy Nhơn

Phan Thái Thiên Anh

THPT Phú Nhuận

Phan Thiên Bảo

THPT Phú Nhuận

Nguyễn Thái Dương

THPT Đức Trí

Hồ Đức Huy

THPT Bùi Thị Xuân

Từ Ngọc Liên

THPT Trần Khai Nguyên

Trần Hoàng My

THPT Vũng Tàu

Nguyễn Vũ Nghi

THPT Phú Nhuận

Nguyễn Phúc Thiên

THPT Ngô Thời Nhiệm

Võ Đức Toàn

THPT Đức Trí

Phạm Nguyễn Đức Trọng

THPT Trần Hưng Đạo

Phạm Nguyễn Phương Uyên

THPT Trường Chinh

Phùng Quang Tuấn

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

viVI