Danh mục Chương trình đào tạo

Đại học Rennes

★Thành lập năm 1970, University of Rennes (UR1) là một trong 12 trường đại học công lập đa ngành chính của Pháp. ★Top 151-200th các trường đại học trẻ trên thế giới 2020 (Young University Rankings) ★Top 51-75th các trường đại học…

viVI